Hex – Piet Hein játéka

A hex nevű játékot egy dán polihisztor Piet Hein (1905 – 1996) találta ki valószínűleg

1944-ben. Piet Hein író, költő, mérnök, matematikus és feltaláló volt. 

Ezt a játékot – mint sok más társát – Magyarországon Vargha Balázs

 jegyezte le elsőként.

Szabályok:

A tábla hatszögekből álló rombusz. Minden oldala egyenlő számú „méhsejtből”

áll. A tábla rövidebb átlója ugyanannyi mezőből áll, mint a rombusz oldala.

A játékot ketten játsszák. Az egyik játékos a sötét, a másik a világos bábukkal

van. (Rombusz két szemközti oldalán festett szín jelzi, melyik oldalon ki ül)

A játékosok felváltva rakják le kavicsaikat. Az első lépésnél egyik játékos sem tehet a rombusz rövidebb átlójára! Bármelyik mezőre lehet tenni, amelyik még nincs elfoglalva. A játékosok célja, hogy a szemközti saját színnel jelzett oldalakat egy összefüggő folytonos, saját színű kövekből álló vonallal kössék össze. A vonal bármilyen hosszú lehet és bármilyen kacskaringós. A folytonos vonalat több töredék egyesítéséből is létre lehet hozni. Aki össze tudja kötni a saját színnel jelzett két szemközti oldalát a rombusznak, az győz. Ebben a játékban nincs döntetlen, valaki mindig győz.

Otthoni játékhoz egy kinyomtatható táblát lehet most a lap aljára kattintva letölteni. Bábunak kis kavicsokat vagy bab és lencse szemeket lehet használni. Jó játékot!

Következő bejegyzés